Gjeld under soning er laget ved et samarbeid mellom Juss-Buss og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

Juss-Buss og JURK er to studentdrevne organisasjoner som yter gratis rettshjelp. Les mer om oss på våre nettsider.


Juss-Buss
Arbins gate 7
0253 Oslo

Telefon: 22 84 29 00
Telefaks:22 84 29 01

www.jussbuss.no


JURK
Arbins gate 7
0253 Oslo

Telefon: 22 84 29 50

www.jurk.no

 

 

 

Webdesign: Peter Hallsteinsen 2009