Gjeld under soning er laget ved et samarbeid mellom Jussbuss og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

Jussbuss og JURK er to studentdrevne organisasjoner som yter gratis rettshjelp. Les mer om oss på våre nettsider.


Jussbuss
Skippergata 23
0154 Oslo

Telefon: 22 84 29 00
Telefaks:22 84 29 01

www.jussbuss.no


JURK
Skippergata 23
0154 Oslo

Telefon: 22 84 29 50

www.jurk.no

 

 

 

Webdesign: Peter Hallsteinsen 2009