Til filmen hører også en brosjyre.

Brosjyren inneholder blant annet:

Brosjyren er todelt; den første halvparten er på norsk, den andre halvparten på engelsk. Innholdet er imidlertid det samme på begge språk.

Webdesign: Peter Hallsteinsen 2009