Gjeld under soning er en film som ble laget for å hjelpe innsatte med gjeldsproblemer. Selv om filmen først og fremst er laget for å hjelpe de som sitter eller har sittet i fengsel, belyser den mange problemstillinger som også gjelder for dem som ikke er eller har vært innsatte. Filmen kan derfor også være nyttig for alle som sliter med gjeldsproblemer, eller andre som har behov for å lære seg om håndtering av gjeld.

I filmen følger vi Martin Bakke (spilt av Jante Helgesen) som sitter i fengsel. Martin får hjelp av Peter Hallsteinsen fra Juss-Buss, som viser hvordan han kan få frem for å bli gjeldsfri.

Filmen tar blant annet opp temaene gjeldsordning og nedbetalingsavtaler. Den viser også en fremgangsmåte for å få oversikt over hvor mye gjeld man har, og til hvem man skylder penger.

Gjeld under soning kan sees ved å klikke på linken over. Dersom du ønsker å bestille et gratis eksemplar av filmen på DVD, kan du kontakte Juss-Buss eller JURK.

 

 

Webdesign: Peter Hallsteinsen 2009